Co nas wyróżnia?

  • Jak dotąd przeprowadziliśmy ok. 400 badań sprawozdań finansowych oraz ponad 20 audytów wykorzystania dotacji z Unii Europejskiej lub z budżetu Państwa.
  • Od kilku lat w Rankingach Firm Audytorskich sporządzonych przez Rzeczpospolitą A. M. Jesiołowscy – Finanse sp. z o.o. plasuje się na pozycjach od 50. do 72. miejsca w Polsce.
  • Przeprowadziliśmy audyty finansowania pożyczek dla studentów amerykańskich z programu Federal Family Education Loan Program (FFELP) za lata 2002/2003 do 2010/2011 studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • W nawiązaniu do światowej harmonizacji zasad rachunkowości wprowadziliśmy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
  • Uczestniczyliśmy w tworzeniu i analizach raportów skonsolidowanych.
  • Świadczymy usługi przeprowadzania audytów wykorzystania środków unijnych – spółka posiada wymagane uprawnienia oraz niezbędne doświadczenie. Nasi audytorzy zostali m.in. przeszkoleni w zakresie aspektów finansowo – prawnych w 6. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej.