Czego potrzebujesz?

  • Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego firmy, która zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jest zobowiązana do poddania badaniu sporządzanych sprawozdań finansowych
  • Przeprowadzenie badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
  • Sporządzenie przeglądu rocznych sprawozdań finansowych
  • Przeprowadzenie audytu zewnętrznego – audytu wykorzystania funduszy unijnych
  • Potwierdzenie wycen szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych
  • Potwierdzenie realizacji zobowiązań inwestycyjnych